IV Niedziela Adwentu 13.12.2020

1. Bóg zapłać tym, którzy złożyli w kopertach ofiary na renowację krzyża i łazienki pod kościołem. Złożona kwota wynosi 1830 zł. Bóg zapłać anonimowemu ofiarodawcy za znaczą ofiarę na renowację krzyża i potrzeby kościoła.

2. Dziękuję serdecznie za zrozumienie i ofiary w kopertach na ogrzewanie kościoła kwota zebrana wyniosła 830 zł.

3. Serdecznie dziękuję Pani Elżbiecie za posegregowanie śmieci na cmentarzu, a Radzie Parafialnej za rozprowadzenie opłatków przed świętami i za przywiezienie choinek.

4. W środę(23) Rocznica święceń biskupich ks. abp Adama Szala, polecamy Go w naszych intencjach.

5. W czwartek(24) Wigilia Narodzenia Pańskiego. Wieczorem zasiadamy do wigilijnej wieczerzy.

WIECZOR WLGILIJNY W RODZINIE

            Punktem kulminacyjnym obrzędów domowych wigilii, jest wieczerza. Stół do wieczerzy ustawia się na środku mieszkania, na nim kładzie się siano i nakrywa się go białym obrusem. Siano symbolizuje narodzenie się Pana Jezusa w stajence. Kiedyś stawiano jeszcze w izbie, w kącie snopek słomy, a nawet rozścielano słomę pod stołem.

            Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie, cała rodzina gromadzi się wokół wigilijnego stołu. Wieczerza rozpoczyna się od wspólnej modlitwy, której przewodzi gospodarz domu:

P. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Chwała Ojcu …

P. Przeszło dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada nam o tym Ewangelia św. Łukasza. Stojąc, posłuchajmy jej z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie: Łk 2, 1-7.

            Z kolei następuje dzielenie się opłatkiem. Najpierw rodzice łamią opłatek pomiędzy sobą, następnie podchodzą do dzieci i domowników, podając opłatek do podziału i wypowiadając życzenia. Wszyscy uczestnicy wieczerzy powtarzają tę czynność. Opłatek, to wielki symbol.

Z chwilą przełamania się opłatkiem ustają wszelkie spory pomiędzy powaśnionymi i wszelkie nieporozumienia idą w niepamięć, a wszyscy czują się wielką rodziną zgromadzoną przy żłóbku betlejemskim. Łamanie się opłatkiem nawiązuje także do łamania chleba przez Jezusa Chrystusa w czasie wieczerzy wielkoczwartkowej. Jest wreszcie znakiem gotowości do podzielenia się z bliźnimi ostatnim kawałkiem chleba, znakiem radości, pokoju i wzajemnej miłości.

P. A teraz, w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nam każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu. Życzę Wam tego, a tym samym życzę radości, szczęścia, zdrowia, pokoju i zrobienia dużego kroku w drodze do Boga.

6. W dzień wigilii tradycyjnie obowiązuje post jakościowy. W czasie wieczerzy wigilijnej nie podajemy alkoholu.

7. We wtorek(22) o 17:00 ubieranie szopki i choinek w kościele. Szczególnie proszę o pomoc klasę 8 przygotowującą się do bierzmowania.  

8. Dziękuję grupie sprzątającej i ubierającej kościół na dzisiejszą liturgię i za ofiarę na potrzeby kościoła 120 zł., a o nowy dyżur proszę: Krystynę Trzyna, Ewę Trzyna -Janowska, Magdalenę Bator, Elżbietę Baran, Barbarę Ślemp, Marię Dobosz, Natalię Dobosz. Nową grupę proszę na we wtorek na 19:00.

9. W ostatnim czasie zostały podjęte doraźne prace naprawcze pokrycia dachowego i więźby dachowej na kościele, niezbędne na chwilę obecną. Trzeba było zabezpieczyć dziury w dachu i wymienić zgnite elementy  konstrukcji dachowej. Te prace to początek kompleksowego remonty dachu w Nowym Roku kalendarzowym.

10. Zachęcam do czytania Niedzieli i kwartalnika Miłujcie się.   

11. Spowiedź codziennie półgodziny przed Mszą św. lub po zakończeniu.

12. Intencje Mszalne i ogłoszenia są wywieszone w gablocie przy kościele i na stronie parafii.

13. Reszta ogłoszeń w Uroczystość Bożego Narodzenia.

Wszystkim życzę dobrej Niedzieli i całego tygodni  Ks. Robert Świtalski