Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2020

 1. Bóg zapłać tym, którzy złożyli w kopertach ofiary na renowację krzyża i łazienki pod kościołem. Złożona kwota wynosi 6600 zł. Serdeczne Bóg zapłać.
 2. Msze św. dziś o 7:30 i 10:30. Po sumie procesja po kościele w intencji zmarłych.
 3. Dziś nie będzie Mszy o godz. 15:00.
 4. Jutro Dzień Zaduszany, porządek Mszy św. jak w niedzielę o 7:30, 10:30 i 17:00. Po wieczornej mszy św. procesja za zmarłych po kościele połączona z wypominkami.
 5. Wystawione są kartki na wypominki, można na nich wpisać datę, kiedy mają być wypomniani nasi zmarli przed ołtarzem w parafii, wtedy można przyjść i przyjąć za nich Komunię św. Wypominki można złożyć na tacę lub do skrzynki kościele.
 6. W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
 7. Nabożeństwo wspominkowe od 2 listopada o godz. 17:30.
 8. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca. W piątek, nie odwiedzę chorych, możliwość spowiedzi od godz. 16:00.
 9. W sobotę nabożeństwo fatimskie, po Mszy św. wieczornej.
 10. We wtorek rozpoczną się prace konserwatorskie krzyża w ołtarzu głównym, i będzie ciąg dalszy prac w łazience pod kościołem. Za utrudnienia przepraszam.
 11. Dziękuję grupie sprzątającej i ubierającej kościół na dzisiejszą liturgię i za ofiarę na potrzeby kościoła 120 zł., a o nowy dyżur proszę: Grażynę Wróbel, Krystynę Kos, Grażynę Pieniowską, Bożenę Brzejszcz, Barbarę Bukała, Martę Gudyka.
 12. Intencje Mszalne i ogłoszenia są wywieszone w gablocie przy kościele i na stronie parafii www.dylagowka.przemyska.pl

Intencje modlitewne na listopad:

Ogólna: Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji
zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Diecezjalna – różańcowa: O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.

Wszystkim życzę dobrej Niedzieli i całego tygodnia

                          Ks. Robert Świtalski