Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2021

 1. Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. dziś o 7:30 i 10:30. Po sumie procesja na cmentarz.
 2. We wtorek(2) Dzień Zaduszany, porządek Mszy św. o 7:00, 17:00 i 18:00.
 3. Wystawione są kartki na wypominki, można na nich wpisać datę, kiedy mają być wypomniani nasi zmarli przed ołtarzem w parafii, wówczas można przyjść na wypominki i przyjąć za zmarłych Komunię św. Wypominki można złożyć na tacę lub do skrzynki w kościele.
 4. W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, wydała Dekret, a mianowicie, że odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także w inne dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
  Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
 5. Od erygowania parafii zmarło 439 osób. R.I.P.

  Wszystkim życzę dobrej Niedzieli i całego tygodnia
  Ks. Robert Świtalski