IV Niedziela Adwentu 19.12.2021

 1. Dziękuję za ofiary składane na remont kościoła i na ogrzewanie świątyni oraz za nabycie świec Caritas. Dziękuję Panom Romanowi i Januszowi za pomalowanie pomieszczeń pod kościołem. Dziś Nasi Strażacy popołudniu rozprowadzają doroczne kalendarze.
 2. W tym tygodniu:
  Msze święte z Roratami o 7:00 do Wigilii.
  – w środę(22) o 18:00 ubieranie szopki i choinek w kościele. Szczególnie proszę o pomoc klasę 8 przygotowującą się do bierzmowania.
  – w czwartek(23) Rocznica święceń biskupich ks. abp Adama Szala, polecamy Go w naszych intencjach.
  – W piątek(24) Wigilia Narodzenia Pańskiego. Wieczorem zasiadamy do wigilijnej wieczerzy.
 3. Dziękuję grupie sprzątającej i ubierającej kościół na dzisiejszą liturgię i za ofiarę na potrzeby kościoła 120 zł., a o nowy dyżur proszę: Elżbietę Kocyła, Janinę Dziadura, Beatę Indyk, Wioletę Pietryka, Agnieszkę Cieniewską, Irenę Cieniewską. Nową grupę proszę na w środę na 19:00. .

  WIECZOR WLGILIJNY W RODZINIE

              Punktem kulminacyjnym obrzędów domowych wigilii, jest wieczerza. Stół do wieczerzy ustawia się na środku mieszkania, na nim kładzie się siano i nakrywa się go białym obrusem. Siano symbolizuje narodzenie się Pana Jezusa w stajence. Kiedyś stawiano jeszcze w izbie, w kącie snopek słomy, a nawet rozścielano słomę pod stołem.

  Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie, cała rodzina gromadzi się wokół wigilijnego stołu. Wieczerza rozpoczyna się od wspólnej modlitwy, której przewodzi gospodarz domu:
  Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Chwała Ojcu …

  Przeszło dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada nam o tym Ewangelia św. Łukasza. Stojąc, posłuchajmy jej z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie: Łk 2, 1-7.

  Z kolei następuje dzielenie się opłatkiem. Najpierw rodzice łamią opłatek pomiędzy sobą, następnie podchodzą do dzieci i domowników, podając opłatek do podziału i wypowiadając życzenia. Wszyscy uczestnicy wieczerzy powtarzają tę czynność. Opłatek, to wielki symbol.
  Z chwilą przełamania się opłatkiem ustają wszelkie spory pomiędzy powaśnionymi i wszelkie nieporozumienia idą w niepamięć, a wszyscy czują się wielką rodziną zgromadzoną przy żłóbku betlejemskim. Łamanie się opłatkiem nawiązuje także do łamania chleba przez Jezusa Chrystusa w czasie wieczerzy wielkoczwartkowej. Jest wreszcie znakiem gotowości do podzielenia się z bliźnimi ostatnim kawałkiem chleba, znakiem radości, pokoju i wzajemnej miłości.
  P: A teraz, w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nam każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu. Życzę Wam tego, a tym samym życzę radości, szczęścia, zdrowia, pokoju i zrobienia dużego kroku w drodze do Boga. 

  4. W dzień wigilii tradycyjnie obowiązuje post jakościowy. W czasie wieczerzy wigilijnej nie podajemy alkoholu.

  5. Ciąg dalszy ogłoszeń w Uroczystość Bożego Narodzenia.

  Wszystkim życzę dobrej Niedzieli i całego tygodnia
  Ks. Robert Świtalski

  Zapowiedzi ślubne I
  Tomasz Dziak, zamieszkały Hyżne i Sylwia Paulina Rak, zamieszkała Dylągówka.