Uroczystość Bożego Narodzenia 25.12.2021

 1. Msze św. w Uroczystość o 7:30 i 10:30, nie będzie Mszy o 15:00.
 2. Jutro drugi dzień Uroczystości Bożego Narodzenia, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św. o 7:30, 10:30 i 15:00. Taca ze święta na WSD w Przemyślu i na KUL. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo owsa.
 3. W drugi dzień Świąt o godz. 10:00 „Powitanie żłóbka” wykonaniu dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Dylągówce. Serdecznie zapraszam.

  SPOTKANIA KOLĘDOWE W KOŚCIELE
  P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W DYLĄGÓWCE

  Drodzy parafianie, w odpowiedzi na prośbę i propozycję Księdza Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity przemyskiego, pragnę serdecznie zaprosić całą wspólnotę na spotkanie kolędowe do Kościoła parafialnego.

  Rozpocznie się ono Mszą Świętą o godzinie 17:00, którą będą ofiarowywał w intencji parafian wyznaczonych na konkretny dzień. Na zakończenie Mszy Świętej zostanie udzielone kolędowe błogosławieństwo dla rodziny i domu oraz wręczę pamiątkowe książeczki, które zawracają uwagę na duchowość Eucharystyczną, świadectwo życia i służbę bliźnim.
  Zgodnie z naszym zwyczajem, tzw. „kolędę” można dobrowolnie złożyć na tacę w niedzielę lub w dniu wyznaczonego spotkania do skrzynki w kościele.

   HARMONOGRAM SPOTKAŃ KOLĘDOWYCH

  28.12.2021 r. – numery domów   od 321 do końca
  29.12.2021 r. – numery domów   od 281 do 320
  30.12.2021 r. – numery domów  od 280 do241
  3.01.2022 r. – numery domów    od 240 do 200
  5.01.2022 r. – numery domów    od 201 do 161
  7.01.2022 r. – numery domów    od 160 do121
  8.01.2022 r. – numery domów  od 120 do 81
  10.01.2022 r. – numery domów  od 80 do 41
  11.01.2022 r. – numery domów  od 40 do 1.

  Dylągówka, Boże Narodzenie 2021 r.
  Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1,14

  Kochani Parafianie 
  Tegoroczne Święta Narodzenia Pana przeżywamy w III roku zgłębiania tajemnicy Eucharystii pt. hasłem Posłani w pokoju Chrystusa.
  Niech pierwsi świadkowie narodzin Syna Bożego, który z miłości do nas stał się Człowiekiem, uczą nas abyśmy z odwagą szli i głosili orędzie, że Jezus jest Obecny i przemienia Nas. 

  Z najlepszymi życzeniami świątecznymi. Ks. Robert i ks. Tadeusz