XXXI Niedziela zwykła 30.10.2022

  1. Dziś taca na Misje Kościoła Katolickiego. Po Mszy św. o 10: 30 poświęcenie odnowionego krzyża misyjnego. Młodzież w przedsionku kościoła od strony dzwonnicy rozprowadza znicze, wkłady, zapałki potrzebne na cmentarz. Będzie też rozprowadzać znicze w poniedziałek i 1 listopada.
  2. Bardzo dziękuję, za ofiary na remont kościoła i wpłaty na konto.
  3. W poniedziałek(31) zakończenie nabożeństw różańcowych, i wręczenie skromnych nagród dzieciom za uczęszczanie na różaniec. To dzień wigilii Wszystkich Świętych. Pragnę zaprosić, aby dzieci przyszły przebrane za świętych i błogosławionych na ostatni różaniec parafialny.
  4. We wtorek(1) Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. dziś o 7:30 i 10:30. Po sumie procesja na cmentarz.
  5. W środę (2) Dzień Zaduszany, porządek Mszy św. jak w niedzielę o 7:00, 17:00 i 18:00.
  6. Wystawione są kartki na wypominki, można na nich wpisać datę, kiedy mają być wypomniani nasi zmarli przed ołtarzem w parafii, można wówczas przyjść na wypominki i przyjąć za zmarłych Komunię św. Wypominki można złożyć na tacę lub do skrzynki w kościele.
  7. W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny wierni mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który może być ofiarowany za zmarłych, za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
    W listopadzie można codziennie zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwę w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 XI odpust jest zupełny, zaś w pozostałych dniach odpust cząstkowy. 
  8. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca listopada.
  9. W piątek dwie Msze św. o 7:00 i 17:00. Spowiedź rano przed Mszą św. i od godz. 16:00. Od godziny 10:00 odwiedziny chorych w domach. Wsp. obow. św. Karola Boremeusza, biskupa.
  10. W sobotę dwie Msze św. o godz. 7:00 i 17:00 połączona z nabożeństwem fatimskim.
  11. Za tydzień I niedziela miesiąca. O 7:30 zmiana tajemnic różańcowych. W ramach Mszy św. Adoracja N.S.
  12. Dziękuję grupie sprzątającej za przygotowanie kościoła na dzisiejszą liturgię oraz ofiarę na kwiaty 180 zł. O nowy dyżur proszę: Bożenę Kustra, Grażynę Baran, Zofię Paździorny, Zofię Bysiek, Wandę Budyka, Elżbietę Jamrozik.
  13. Intencje Mszalne i ogłoszenia jak zwykle…
  14. Organizujemy wyjazd 5.11. (sobota) na forum charyzmatyczne do Krosna. Zapisy u Pani Barbary Bukała. Orientacyjna cena 150 zł. (70 opłata od uczestnika i bus).

    Wszystkim życzę dobrej Niedzieli i całego tygodnia
    Ks. Robert Świtalski

    OGŁOSZENIA
    Wyjazd do kina na film pt. Prorok”, cena 30 zł ( autobus i bilet) 13.11.br. o godz. 17:00 z parkingu przy kościele i z krzyżówki w Dylągówce. Zapisy o Pana Józefa Szmigla pod telefonem 661 298 304 lub 17 229 54 16.

    Intencje modlitewne dla Róż różańcowych na listopad:
    Ogólna: Aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.
    Diecezjalna: O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.