IV Niedziela Adwentu 18.12.2022

 1. Dziękuję za ofiary składane na remont kościoła i na ogrzewanie świątyni oraz za nabycie świec Caritas. Dziś Nasi Strażacy popołudniu rozprowadzają doroczne kalendarze. Msza św. za parafian o 10:30. Dziękuje ks. Dawidowi Sas za wygłoszone kazania i wspólną modlitwę Eucharystyczną.
 2. W tym tygodniu:
  – w poniedziałek(19) spowiedź adwentowa od 15:00 do 16:30 i 17:00 do 18:00.
  Msze święte z Roratami o 7:00 do Wigilii czyli do soboty.
  – w środę(21) o 18:00 ubieranie szopki i choinek w kościele. Szczególnie proszę o pomoc klasę 8 przygotowującą się do bierzmowania.
  w piątek(23) Rocznica święceń biskupich ks. abp Adama Szala, polecamy Go w naszych intencjach. W piątek odwiedzę chorych zgłoszonych od 8:30 z Komunią świąteczną.
  W sobotę(24) Wigilia Narodzenia Pańskiego. Wieczorem zasiadamy do wigilijnej wieczerzy. O 23:00 wspólne śpiewanie kolęd w kościele. Serdecznie zapraszam.
 3.  Pasterka tradycyjnie o 24:00. 
 4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porządek Mszy o 7:30 i 10:30. Nie będzie Mszy o 15:00. Można zyskać odpust zupełny za uczestnictwo przez radio i telewizję w błogosławieństwie papieskim Urbi et Orbi.
 5. Dziękuję grupie sprzątającej i ubierającej kościół na dzisiejszą liturgię i za ofiarę na potrzeby kościoła 180 zł., a o nowy dyżur proszę: Józefa Rożek, Annę Budyka, Mariana Rożek, Elżbietę Paściak, Lucynę Piękoś, Katarzynę Karczmarz. Nową grupę proszę na w środę na 19:00
 6. Intencje Mszalne i ogłoszenia są wywieszone w gablocie przy kościele i na stronie parafii.

  WIECZOR WLGILIJNY W RODZINIE

              Punktem kulminacyjnym obrzędów domowych wigilii, jest wieczerza. Stół do wieczerzy ustawia się na środku mieszkania, na nim kładzie się siano i nakrywa się go białym obrusem. Siano symbolizuje narodzenie się Pana Jezusa w stajence. Kiedyś stawiano jeszcze w izbie, w kącie snopek słomy, a nawet rozścielano słomę pod stołem. Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie, cała rodzina gromadzi się wokół wigilijnego stołu. Wieczerza rozpoczyna się od wspólnej modlitwy, której przewodzi gospodarz domu:
  P. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  W. Amen.
  Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Chwała Ojcu …
  P. Przeszło dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada nam o tym Ewangelia św. Łukasza. Stojąc, posłuchajmy jej z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie: Łk 2, 1-7.
  Z kolei następuje dzielenie się opłatkiem. Najpierw rodzice łamią opłatek pomiędzy sobą, następnie podchodzą do dzieci i domowników, podając opłatek do podziału i wypowiadając życzenia. Wszyscy uczestnicy wieczerzy powtarzają tę czynność. Opłatek, to wielki symbol. Z chwilą przełamania się opłatkiem ustają wszelkie spory pomiędzy powaśnionymi i wszelkie nieporozumienia idą w niepamięć, a wszyscy czują się wielką rodziną zgromadzoną przy żłóbku betlejemskim. Łamanie się opłatkiem nawiązuje także do łamania chleba przez Jezusa Chrystusa w czasie wieczerzy wielkoczwartkowej. Jest wreszcie znakiem gotowości do podzielenia się bliźnimi ostatnim kawałkiem chleba, znakiem radości, pokoju i wzajemnej miłości. Dużego kroku w drodze do Boga.
  P. A teraz, w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nam każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu. Życzę Wam tego, a tym samym życzę radości, szczęścia, zdrowia, pokoju i zrobienia.
  7.
  W dzień wigilii tradycyjnie obowiązuje post jakościowy. W czasie wieczerzy wigilijnej nie podajemy alkoholu.
  8. Ciąg dalszy ogłoszeń w Uroczystość Bożego Narodzenia.