WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA

(Agenda Iiturgiczna, s. 87-91)

Wizytację duszpasterską (kolędę) należy starannie przygotować, zwracając uwagę wiernych na:
– cel kolędy: błogosławieństwo i odwiedziny duszpasterskie,
– przebieg: wspólna modlitwa, błogosławieństwo, wyznanie wiary przez ucałowanie krzyża i modlitwę, rozmowa na tematy religijne,
– duchowe przygotowanie rodziny: Komunia św., żywy udział w modlitwie,
– zewnętrzne przygotowanie domu: stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie zapalone świece, woda święcona, kropidło, Pismo Święte.
Kolęda ma następujący przebieg:
1. Śpiewanie kolędy: Po wejściu do mieszkania, ministranci wraz z domownikami śpiewają kolędę, po czym jeden z nich kreśli napis na drzwiach:K + M +B 2023 r. (rok bieżący),
2. Pozdrowienie kapłana: Kapłan wchodząc (po skończonej kolędzie), pozdrawia obecnych:
K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W: Na wieki wieków. Amen.
albo:
K: Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.
W: I z duchem twoim. 
albo:
K: Pokój Pański niech będzie z wami.
W: I z duchem twoim.
3. Modlitwa kapłana i (błogosławieństwo):
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.
K: Módlmy się wspólnie o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny (wszystkich tu mieszkających) słowami Modlitwy Pańskiej:
W: Ojcze nasz …
Następnie kapłan odmawia jedną z niżej podanych modlitw:
4. Wezwania modlitewne (do wyboru):
5. Błogosławieństwo końcowe
6. Pokropienie mieszkańców i domu wodą święconą.
7. Wyznanie wiary przez pocałowanie krzyża. Po pokropieniu wodą święconą, kapłan bierze ze stołu krzyż i daje wszystkim domownikom do ucałowania.
8. Rozmowa duszpasterska:
Stosownie do potrzeby duszpasterskiej kapłan nawiązuje rozmowę o sprawach religijnych i religijno wychowawczych. Stara się nawiązać do intencji modlitw, W rozmowie z rodzicami uwzględnia obecność dzieci, mówi o ich postępach w nauczaniu religii, o służbie ministranckiej, itp.
9. Życzenia noworoczne i pożegnanie się z domownikami.

Dzień miesiąca

 

Spotkania duszpasterskie w Styczniu 2023

 

1 Niedz.

 

2 Po.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 91 do 106.

3 Wt.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 107 do 122.

4 Śr.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 123 do 138.

5 Cz.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 139 do 154.

6 Pt.

 

7 So.

Wizyta kolędowa od godz. 9:00. Numery domów do 155 do 185.

8 Niedz.

 

9 Po.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 186 do 201.

10 Wt.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 202 do 217.

11 Śr.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 218 do 233.

12 Cz.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 234 do 249.

13 Pt.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 250 do 265.

14 So.

Wizyta kolędowa od godz. 9:00. Numery domów do 266 do 296

15 Niedz.

 

16 Po.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 297 do 312

17 Wt.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 313 do 328

18 Śr.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 329 do 344

19 Cz.

Wizyta kolędowa od godz. 15:00. Numery domów do 345 do 360

20 Pt.

 

21 So.

 

22 Niedz.

 

23 Po.

 

24 Wt.

 

25 Śr.

 

26 Cz.

 

27 Pt.

 

28 So.

 

29 Niedz.

 

30 Po.

 

      31 Wt.