Uroczystość Bożego Ciała 30.05.2024

1. Procesja do 4 ołtarzy wokół kościoła. Proszę parafian z numerów od 223 do 248 – przygotować I ołtarz, od 249 – 273 – II ołtarz, od 275 – 301 – III ołtarz, i od 302- 328 – IV ołtarz. KSM –  proszę o przygotowanie feretronu na procesję.
2. Porządek procesji:
– krzyż po bokach chorągwie
– ministranci z dzwonkami, lektorzy
– poczty sztandarowe
– feretrony
– strażacy
– dzieci sypiące kwiaty
– kapłani
– turyferariusz i nawikulariusz
– lektorzy z akolitkami
– baldachim